SEMAKAN UNTUK TEMUDUGA DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) AMBILAN JULAI 2009

Calon yang memohon untuk memasuki Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) Ambilan Julai 2009 boleh menyemak keputusan ujian MEdSI dan mencetak surat panggilan temuduga di LAMAN WEB KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

Semakan keputusan ujian & slip panggilan temuduga DPLI
https://www.mohe.gov.my/semakan_temuduga/default.php

11 MEI 2009

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
http://upu.mohe.gov.my

* Sila gunakan Internet Explorer sahaja.

Untuk mencetak Surat Pengiktirafan Ijazah oleh JPA, klik link di bawah dan buat carian ijazah anda. Klik tanda (?) untuk memilih ijazah anda. Selepas itu, buat cetakan untuk di bawa bersama semasa temuduga :
http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp