Pengambilan Pensyarah Kolej Matrikulasi - Jun / Julai 2011

Pengambilan Pensyarah Kolej Matrikulasi - Jun / Julai 2011

Iklan Pemangkuan  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Untuk Berkhidmat Sebagai Pensyarah PPPS  DG44/DG48/DG52 Di Kolej Matrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

1.    Kekosongan Jawatan

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang sedang berkhidmat dengan kerajaan Malaysia adalah dipelawa memohon untuk mengisi jawatan-jawatan kosong yang setara atau lebih tinggi daripada gred semasa sebagai Pensyarah PPPS Gred DG41/DG44/DG48/DG52 di Kolej Matrikulasi. Kekosongan jawatan adalah sebagai pensyarah mata pelajaran Fizik, Sains Komputer dan Kejuruteraan.

Bidang/Mata Pelajaran
-Fizik
-Sains Komputer
-Kejuruteraan   

Bidang/Mata Pelajaran untuk semua kolej berikut:

Kolej Matrikulasi Melaka
Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan
Kolej Matrikulasi Pulau Pinang
Kolej Matrikulasi Perlis
Kolej Matrikulasi Labuan
Kolej Matrikulasi Perak
Kolej Matrikulasi Johor
Kolej Matrikulasi Pahang
Kolej Matrikulasi Kedah
Kolej Matrikulasi Selangor
Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah
Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang
Kolej Matrikulasi Teknikal Johor
    
2.    Syarat- syarat

Bagi jawatan pensyarah PPPS Siswazah DG44/DG48/DG52 calon-calon mestilah telah disahkan dalam jawatan dan di lantik pada atau sebelum 31.12.2006 mempunyai:-

Kelayakan Akademik

Ijazah Sarjana Muda dengan pengkhususan dalam bidang/mata pelajaran yang dipohon dan boleh mengajar pada peringkat tinggi yang setara dengan matrikulasi, A Level dan STPM

Kelayakan Ikhtisas

Diploma Pendidikan daripada Universiti yang diiktiraf atau Sijil/Diploma Perguruan dari Maktab/Institut Perguruan; dan

Pengalaman mengajar mata pelajaran pengkhususan sebagai guru PPPS Gred DG41/DG44/DG48/DG52 sekurang- kurangnya 3 tahun berturut-turut.

Calon Gred DG41 yang memohon hendaklah mempunyai pengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 5 tahun.

Syarat Kelayakan Pemangkuan

Syarat-syarat umum dan khusus pemangkuan jawatan adalah seperti di Lampiran C

3.    Bidang Tugas Utama

Antara bidang tugas utama pensyarah ialah :-

Memberi kuliah dalam mata pelajaran seperti yang ditetapkan;

Memberi tutoran dalam mata pelajaran seperti yang ditetapkan;

Menjadi pensyarah mentor bagi satu-satu kumpulan pelajar;

Memberi dan menilai kerja kursus pelajar;

Menggubal soalan dan memeriksa skrip jawapan peperiksaan;

Menjadi mentor rakan sebaya dalam pengajaran & pembelajaran;

Membuat Penyelidikan dan penulisan ilmiah; dan

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Jabatan dan Ketua Unit dari semasa ke semasa.


4.    Cara Memohon
   
    Permohonan hendaklah dibuat dengan cara:

Memuat turun borang PKM dari laman web http://www.moe.gov.my/bmkpm. dan dicetak;

Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan sebelum dikemukakan ke Bahagian Matrikulasi.

5.    Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan

    Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen-dokumen berikut:-

1 salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan disahkan;

1 salinan Laporan Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terkini yang disahkan;

Salinan-salinan Sijil/Diploma/Ijazah dan dokumen-dokumen yang berkaitan yang disahkan;

1 salinan pengesahan Laporan Pengistiharan Harta yang disahkan (Bukan Borang Laporan Pengistiharan Harta);

1 salinan laporan Kenyataan Tatatertib yang disahkan;dan

1 salinan Slip Keputusan PTK terkini yang disahkan.


6.    Cara Menghantar Borang Permohonan
   
Borang PKM yang telah lengkap dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua bersama dokumen-dokumen yang diperlukan, hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan/Pengetua kepada :-

        Pengarah   
        Bahagian Matrikulasi
        Kementerian Pelajaran Malaysia
        Aras 6-7, Blok E15
        Kompleks Kerajaan Parcel E
        Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
        62604 PUTRAJAYA

Nota : Sila pastikan anda menulis PKM di sudut atas kiri sampul surat.

Tarikh tutup permohonan : 25 Julai 2011

Permohonan yang diterima lewat daripada tarikh tersebut tidak akan diproses dan tidak akan dipertimbangkan.

7.    Temu Duga
   
Permohonan yang berjaya akan dipanggil untuk menghadiri satu sesi temu duga pada tempat dan masa yang akan ditetapkan kemudian. Segala urusan dan perbelanjaan temu duga ini adalah di bawah tanggungan pemohon sendiri.


8.    Dokumen Permohonan

Permohonan yang diterima yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat tidak akan dipertimbangkan.


MUAT TURUN IKLAN & BORANG PERMOHONAN


http://www.moe.gov.my/bmkpm/index.php/muat-turun/cat_view/82-iklan-perjawatan-pensyarah

Pengambilan Pensyarah Kolej Matrikulasi - Jun / Julai 2011

0 comment... add one now

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.