KALENDAR PERMOHONAN PERTUKARAN GURU (e-GTUKAR) JUN 2013
KALENDAR PERMOHONAN PERTUKARAN GURU (e-GTUKAR) JUN 2013

1 - 30 April 2013 : Tempoh Permohonan

23 Mei 2013 : Keputusan Permohonan (Lulus / Tidak Lulus)

31 Mei 2013 : Keputusan Penempatan Pertukaran (Penempatan Sekolah)

* Tertakluk kepada perubahan.

e-GTukar : http://apps.moe.gov.my/epgo/

Seperti sedia maklum, Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian / Negeri, Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi pertukaran sesi Jun 2013, telah dibuka secara atas talian melalui aplikasi Sistem Pertukaran Guru (e-GTukar) bermula dari 1 April 2013 sehingga 30 April 2013 yang lalu.

Namun begitu, buat masa ini masih belum terdapat sebarang tarikh rasmi berkenaan dengan keputusan permohonan pertukaran guru tersebut akan dikeluarkan.

Sehubungan dengan itu, adalah disarankan untuk sentiasa melayari dan membuat semakan dari semasa ke semasa melalui laman sesawang KPM (http://www.moe.gov.my/) dan juga melalui aplikasi e-GTukar, bagi mendapatkan sebarang makluman dan pemberitahuan terkini berkenaan dengan perkara tersebut.

SEMAKAN KEPUTUSAN PERTUKARAN GURU -eGTukar JUN 2012