KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (KPLI) & KPLI j-QAF AMBILAN JUN 2009

 Isnin, 16 Februari 2009  

A. IKLAN PERMOHONAN

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) Mode Sepenuh Masa atau Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah di Institut Pendidikan Guru.

1. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS
1.1 Kewarganegaraan
Pemohon mestilah warganegara Malaysia pada tarikh iklan disiarkan.
1.2 Umur
a. Umur tidak melebihi 35 tahun pada 1 Jun 2009 iaitu lahir selepas 1 Jun 1974
1.3 Kelayakan Akademik
a. Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) / Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara.
b. Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan.
c. Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V) atau lulus kertas khas Bahasa Melayu di peringkat universiti/ IPTA tempatan yang diiktiraf. Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM boleh menggantikan kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM/SPM(V).

2. SYARAT TAMBAHAN
2.1 Calon Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah hendaklah memiliki ijazah sama ada dalam bidang Pengajian Islam atau Pengajian Bahasa Arab atau al-Quran atau bidang yang berkaitan.
2.2 Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap apa-apa penyakit mental atau fizikal yang teruk, dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk kursus ini.
2.3 Calon yang berjaya dan ditawarkan kursus mestilah menunjukkan ijazah (skrol) semasa pendaftaran di Institut Pendidin Guru.
3. CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON
3.1 Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.
3.2 Calon yang masih lagi terikat dengan kontrak perkhidmatan agensi kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah atau Kursus Dalam Cuti.
3.3 Calon yang pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan kerajaan.
3.4 Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses dakwaan tindakan tatatertib.
3.5 Calon yang pernah dikenakan tindakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri.
3.6 Calon yang pernah disabit dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.
3.7 Calon yang mengidap penyakit kronik


4. BIDANG PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

4.1 KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (SEKOLAH RENDAH) SEPENUH MASA AMBILAN JUN 2009.

4.1.1 Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut :
Bil. Kod Baru Bidang
1 A110M0000P Bahasa Melayu
2 A110E0000P Bahasa Inggeris
3 A110C0000P Bahasa Cina
4 A110C0M00P Bahasa Cina (Sekolah Kebangsaan)
5 A110T0000P Bahasa Tamil
6 A110T0M00P Bahasa Tamil (Sekolah Kebangsaan)
7 A111M0000P Matematik
8 A111S0000P Sains
9 A114K0000P Kemahiran Hidup
10 A115A0000P Pendidikan Agama Islam
11 A116C0000P Kajian Sosial
12 A116J0000P Pendidikan Jasmani
13 A116V0000P Pendidikan Seni Visual
14 A117B0000P Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
15 A117C0000P Pemulihan
16 A117K0000P Bimbingan
17 A117M0000P Pendidikan Muzik

4.2 KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (SEKOLAH RENDAH) j-QAF MODE LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH AMBILAN JUN 2009.

4.2.1 Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut :
Bil. Kod Bidang
1 A210A0000L Bahasa Arab
2 A215A0000L Pendidikan Islam
3 A217B0000L Pendidikan Islam Pendidikan Khas j-QAF

5. CARA MEMOHON
5.1 Permohonan untuk mengikuti program ini hanya boleh dibuat secara Aplikasi Dalam Talian (on-line) sahaja. Calon dikehendaki merujuk e-Panduan Permohonan terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat URL seperti berikut: http://www.moe.gov.my

5.2 Permohonan Dalam Talian hanya boleh dibuat dengan menggunakan nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara mulai 16 Februari 2009 hingga 1 Mac 2009 dengan bayaran sebanyak RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja). Calon atau wakilnya hendaklah membawa bersama kad pengenalan atau salinan kad pengenalan calon untuk membeli nombor PIN ini.

5.3 Gunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan. Nombor PIN ini juga digunakan untuk membuat semakan keputusan permohonan.

6. MAKLUMAN DAN PERHATIAN
6.1 Pemohon dibenarkan menghantar satu permohonan sahaja.
6.2 Calon bagi Ambilan Januari 2010 yang memenuhi syarat dan kelayakan asas untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah diwajibkan menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teacher Selection Test – MTeST) pada 28 Mac 2009 dan menghadiri temu duga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. (Sila rujuk Kalendar Aktiviti Proses Permohonan 2009 di dalam e-Panduan Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah untuk maklumat lanjut.)

6.3 Maklumat mengenai panduan dan status permohonan boleh didapati di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat URL, http://www.moe.gov.my

6.4 Calon yang dipanggil menduduki MTeST dikehendaki mencetak Tiket Panggilan Ujian daripada internet dan dibawa bersama semasa ujian.

6.5 Calon yang layak dipanggil temu duga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Lembaran Pernyataan Hasrat, dan Borang Butiran Diri daripada internet. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temu duga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada calon

6.6 Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa surat pengesahan Ketua Jabatan semasa temu duga.

6.7 Calon yang berjaya ditawarkan kursus akan menerima surat tawaran rasmi semasa melapor diri di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan.

6.8 Program Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah dijalankan secara penempatan terus di sekolah rendah dan pengajian latihan perguruan akan dijalankan di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan semasa cuti persekolahan. Tempoh pengajian adalah selama 18 bulan dan berkhidmat di sekolah berkenaan tidak kurang daripada tiga tahun selepas tamat pengajian.

6.9 Maklumat permohonan yang tidak lengkap atau tidak benar, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

6.10 Calon adalah dinasihatkan supaya terlebih dahulu membuat semakan kepada status kelayakan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan dengan melayari portal di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp

7. TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Permohonan bagi Ambilan Jun 2009 ditutup pada 1 Mac 2009.

8. PENDAFTARAN
Calon yang ditawarkan tempat mengikuti kursus ini akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh yang akan ditetapkan. Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran di Institut Pendidikan Guru adalah dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.

9. IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU
Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.

10. ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan di atas, sila hubungi alamat berikut:

Bahagian Pendidikan Guru
Paras 3, Blok E13, Parcel E
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
(u.p: Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar )
Nombor Telefon : 03-88841233
03-88841235
03-88841243
03-88841245
03-88841252
03-88841260

Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru
Cawangan Sabah
d/a Institut Perguruan Gaya
88300 Kota Kinabalu, Sabah
Nombor Telefon : 088–236804

Urus Setia Bahagian Pendidikan Guru
Cawangan Sarawak
Jalan Kolej
93250 Kuching, Sarawak
Nombor Telefon : 082 – 258045

B. KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGAJIAN

Berikut adalah contoh kesesuaian ijazah dengan bidang pengajian yang ditawarkan:

1. BIDANG PENGAJIAN KPLI BAGI SEKOLAH RENDAH (Jadual A)
Bil Twr Kod Bidang Kesesuaian Ijazah
1. A110M0000P Bahasa Melayu
Pengajian Bahasa Melayu dan Kesusasteraan / Bahasa Malayu dan Linguistik / Bahasa Melayu dan Liguistik / Linguistik

2. A110E0000P Bahasa Inggeris
Pengajian Inggeris / English Literature
atau
Pemohon yang memiliki Ijazah dari universiti dalam atau luar negara yang menggunakan pengantar Bahasa Inggeris dengan syarat memiliki sekurang-kurangnya kepujian C5 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

3. A110A0000P Bahasa Arab
Pengajian Bahasa Arab / Kesusasteraan Arab

4. A110C0000P Bahasa Cina
Pengajian Bahasa Cina / Bahasa Mandarin / Kesusasteraan Cina

5. A110T0000P Bahasa Tamil
Pengajian Bahasa Tamil / Kesusasteraan Tamil

6. A111M0000P Matematik
Matematik / Statistik / Aktuari
atau
Calon yang memiliki ijazah lain, mesti mempunyai kepujian C6 dalam mata pelajaran Matematik Tambahan di peringkat SPM atau lulus pangkat C dalam Matematik peringkat Matrikulasi / STPM.

7. A111S0000P Sains
Sains (Fizik / Kimia / Biologi), Kejuruteraan (Awam / Elektrik / Mekanikal)

8. A114K0000P Kemahiran Hidup
Pembangunan Manusia / Sains Pertanian / Perdagangan / Teknologi Kejuruteraan

9. A115Q0000P Pendidikan Al-Quran
Shahadah Takhasus Qiraat, Mesir / Al Qur’an dan As Sunnah

10. A115A0000P Agama Islam
Syariah / Usuluddin / Pengajian Islam / Al Qur'an dan Sunnah

11. A115M0000P Pendidikan Moral Ilmu Kemasyarakatan / Sains Kemanusiaan

12. A117B0000P Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
Pengajian Pendidikan Khas / Sains Kognitif / Psikologi / Biologi

13. A117C0000P Pemulihan
Pengajian Pendidikan Khas / Sains Kognitif / Psikologi / Biologi / Matematik / Ijazah Umum

14. A117L0000P Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
Pengajian Pendidikan Khas / Sains Kognitif / Psikologi / Biologi

15. A117D0000P Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
Pengajian Pendidikan Khas / Sains Kognitif / Psikologi / Biologi

16. A117P0000P Pendidikan Prasekolah
Pendidikan Awal Kanak-kanak / Psikologi Kanak-kanak / Psikologi / Psikologi Kaunseling / Sains Kognitif / Biologi

17. A117M0000P Pendidikan Muzik
Seni Muzik / Persembahan

18. A116J0000P Pendidikan Jasmani
Sains Sukan / Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
atau
Calon yang cergas dan aktif sukan dan permainan

19. A116V0000P Pendidikan Seni Visual
Seni Lukis / Seni Halus / Seni Grafik / Seni Lukis dan Seni Reka

20. A116C0000P Pengajian Sosial
Geografi / Geologi / Geoinformatik / Sejarah / Sejarah dan Tamadun / Perhubungan Antarabangsa / Kajian Antarabangsa

21. A117K0000P Bimbingan
Kaunseling

2. BIDANG PENGAJIAN KPLI SR j-QAF MODE LPBS BAGI SEKOLAH RENDAH (Jadual B)

Bil Twr Kod Bidang Kesesuaian Ijazah
1. A210A0000L Bahasa Arab Pengajian Bahasa Arab / Kesusasteraan Arab
2. A215A0000L Agama Islam Syariah / Usuluddin / Pengajian Islam / Al Qur’an dan Sunnah
3. A217B0000L Pemulihan j-QAF Pengajian Bahasa Arab / Kesusasteraan Arab / Syariah / Usuluddin / Pengajian Islam / Al Qur’an dan Sunnah

C. STRUKTUR PROGRAM

1. Tempoh Pengajian
a. KPLI Penuh Masa
Tempoh pengajian bagi program ini ialah satu tahun iaitu dua semester. Calon-calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana institut pendidikan guru di seluruh Malaysia. Setelah tamat pengajian dengan jayanya, calon akan ditempatkan di sekolah seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

b. KPLI SR j-QAF Mode LPBS
Tempoh pengajian bagi program ini ialah lapan belas bulan iaitu tiga semester. Calon-calon yang berjaya akan ditempatkan terus di sekolah rendah terpilih di seluruh Malaysia dan latihan perguruan akan dijalankan semasa cuti persekolahan.

2. Sukatan Pengajian Bagi Komponen dan Mata Pelajaran
* Komponen dan mata pelajaran KPLI adalah seperti berikut:

KOMPONEN MATAPELAJARAN
Asas Dinamika Guru
1. Bahasa Melayu Kini
2. Pengurusan Sumber (Teknologi Maklumat & Komunikasi, Teknologi Pendidikan & Sains Perpustakaan)
3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral
4. Tamadun Islam
5. Pendidikan Negara Bangsa Malaysia
6. Pendidikan Alam Sekitar
7. Bina Insan Guru
Pengetahuan & Ketrampilan Profesional 8. Ilmu Pendidikan
Pengetahuan & Ketrampilan Pengkhususan 9. Mata Pelajaran Major
10. Mata Pelajaran Minor
Gerak Kerja Kokurikulum
11. GERKO
Pengurusan GERKO
Unit Beruniform dan Sukan
Praktikum
12. Latihan Amali

3. Komponen dan Mata Pelajaran bagi KPLI SR j-QAF
Komponen pengajian untuk program ini adalah seperti berikut :

Pengajian Komponen
j-QAF Kemahiran Jawi
Pengajian Al Qur’an
Pengajian Bahasa Arab
Fardhu Ain

* Komponen dan mata pelajaran KPLI SR j-QAF adalah seperti berikut:

KOMPONEN MATA PELAJARAN
Pengajian Asas
1. Bahasa Melayu Komunikasi
2. Bahasa Inggeris Komunikasi
3. Seni Dalam Pendidikan
4. Pengurusan Sumber
5. Penyuburan Diri Insan Guru
Pengajian Profesional
6. Ilmu Pendidikan
Pengajian Kurikulum Persekolahan
7. Mata Pelajaran Major
8. Mata Pelajaran Minor 1
9. Mata Pelajaran Minor 2
Kokurikulum
10. Kokurikulum
Pengurusan Kokurikulum
Unit Beruniform
Sukan
Praktikum
11. Latihan Amali

4. Elaun Kursus
Semua calon yang mengikuti program KPLI akan dibayar elaun sebanyak RM 1377 sebulan.
(*Tertakluk kepada perubahan)

5. Ikatan Perjanjian Pendidikan Guru
Calon yang telah menyempurnakan kursus adalah tertakluk dengan Ikatan Perjanjian Pendidikan Guru.

D. KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI AMBILAN JUN 2009

Bil Aktiviti Tarikh
1 Iklan permohonan KPLI Ambilan Jun 2009 : 15 Februari 2009
2 Permohonan dibuka (Permohonan dibuat secara online)
Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional sehingga 1 Mac 2009 : 16 Februari 2009
3 Permohonan ditutup.
(Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup) : 1 Mac 2009
4 Semakan nama calon dipanggil menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia
(Malaysian Teacher Selection Test – MTeST)
(Pemohon yang layak dikehendaki mencetak Surat Panggilan Ujian melalui Internet dan dibawa bersama semasa ujian) : 25 Mac 2009
5 Pentadbiran ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Surat Panggilan Ujian sebagai bukti) : 28 Mac 2009
6 Semakan nama calon berjaya dipanggil temuduga
(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga dan Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet) : 29 April 2009
7 Temu duga KPLI
(Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah dilengkapi) : 5 - 22 Mei 2009
8 Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG)
(Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG) : 11 Jun 2009
9 Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru.
(Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar) : 22 Jun 2009

Perhatian : Aktiviti dan Tarikh yang dinyatakan tertakluk kepada perubahan semasa.
KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (KPLI) & KPLI j-QAF AMBILAN JUN 2009 4.5 5 MOHD. ADHA MOHD. ZAIN Isnin, 16 Februari 2009 A. IKLAN PERMOHONAN Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikut...


122 ulasan:

 1. salam..adha can u explain me what is pengajian sosial?? i amik course antropologi n sosiologi..is it relevant wif my course?? thanks ;-)...lagi stau betul ke tahun ni last ambilan KLPI??

  BalasPadam
 2. salam...
  nk tny sikitla..bukan ke biasanya kpli ambilan januari setiap tahun..kenapa tahun nie ambilan julai pula..ada ambilan lain ke selepas ini untuk 2010??

  BalasPadam
 3. w'salam
  rasanya sesuai la dengan bidang Pengajian Sosial
  sy tak pasti samaada pengambilan terakhir tapi selagi ada kekosongan guru, selagi itu KPLI akan diteruskan :)
  KPLI memang ada 2 pengambilan setahun, Jun dan Januari

  BalasPadam
 4. salam...nak tanye la klw dah tamat pengajian nov2008 tapi belum konvo..konvo dalam bln 8 2009, blh apply ke?

  BalasPadam
 5. salam...
  i just wanna know... klu sy ni dr jurusan perancangan bandar dan wilayah.. bleh ke sy amik pendidikan jasmani sbg course pilihan sy..?

  klu course BI plak mcmne? bleh ke?

  BalasPadam
 6. salam...
  nak tanye skit la bos...
  klw dah tamat pengajian nov2008 tapi belum konvo..konvo dalam bln 5 2009, blh apply ke?

  BalasPadam
 7. w'salam
  anda kena bawa ijazah sebenar semasa interview dan semasa mendaftar jika berjaya
  jika sempat, boleh la apply

  kalau aktif sukan, boleh la apply pendidikan jasmani

  BalasPadam
 8. ehehe...saya penah dpt interview KLPI tahun 2007. time tu amik pendidikan jasmani..memang lari dari course mase kat U. SEKALI org interview tu tnya, nape amik course yg berbeza dan apply plak PJ. ape yg u nak ajar. u ingat PJ ni takat ajar budak2 lari2 je ke..hmmm memang kaw2 lah kena time tu uhuhuhu

  BalasPadam
 9. oooo... thanks... so, bro mcm ne? bjaya tak interview tu? hehee..

  anyway, thanks for the informations.. hopefully leh dpt msuk kpli... heeehe

  BalasPadam
 10. salam....menarik blog saudara...em.banyak info..excellent author

  BalasPadam
 11. askum

  saudara adha,
  klu baru ni sy dh minta dpli intake julai 2009 ni bole x mintak untuk kpli intake jun 2009 ni??
  sbb kwn sy ckp bole minta salah 1 je. die ckp kwn die dh try ntuk kpli ni tp xleh masuk sbb die dh record ic kite..
  so sy ada sedikit kemusykilan sbb klu tgk syarat dan klayakan xdela plak ckp cm 2..

  BalasPadam
 12. wahhh..bagusss lah blog nih... keep on rockin' yerr... let's exchange link...

  BalasPadam
 13. w'salam
  DPLI & KPLI adalah 2 entiti yang berbeza
  tiada masalah untuk apply kedua-duanya sekali
  kalau anda bernasib baik, anda mungkin akan dapat DPLI & KPLI serentak :)

  BalasPadam
 14. Bolehkah aku tahu, ada berapa pusat kursus untuk KPLI dan DPLI. Jika aku dari Sarawak, adakah aku akan diminta mengikut kursus di semenanjung? Terima kasih ke atas reply...

  BalasPadam
 15. salam..

  En Adha..sy ambil jurusan pngurusan perniagaan di universiti..
  kos ape yg sesuai dngan sy ye untuk mohon kpli ni??=)

  BalasPadam
 16. Salam En Adha,

  ni kali kedua saya memohon kpli ini..thn lepas gagal..Sy berasal drp Melaka tp bekerja di Trengganu. Thn lps sy amik mtest di Terengganu..Soalannya: Adakah sikap pilih kasih pemeriksa/penemuduga terhadap kami yg bukan berasal drp Terengganu?? Perlukah sy mengubah lokasi peperiksaan ke Melaka disbbkan saya berasal dari sana?

  BalasPadam
 17. asalamualaikum

  saya sudah apply kpli..tapi bila sy tgk blog En.Adha ada disenaraikan Pendidikan Prasekolah
  tetapi dalam senarai permohonan kpli tiada.....

  bagaimana nak apply pendidikan prasekolah?saya amat berminat dalam bidang ini.....

  BalasPadam
 18. hi Dave,
  ada byk Institut Perguruan untuk KPLI.
  hampir setiap negeri termasuk sabah dan sarawak
  boleh rujuk di www.moe.gov.my
  DPLI pulak bergantung kepada IPTA (Universiti) pilihan kita la

  soal penempatan KPLI tu susah nak cakap
  sebab ia bergantung kepada kuota dan kursus yang kita ambil

  untuk pengurusan perniagaan boleh apply matematik atau kemahiran hidup

  kenapa pula boleh timbul soal orang Terengganu atau orang Melaka?
  kalau saudara/i layak dan lulus m-test serta temuduga dgn baik
  sy rasa takde masalah
  tak timbul soal saudara/i berasal dari mana

  pendidikan prasekolah memang ada
  tapi ia tak ditawarkan pada ambilan kali ini

  sesiapa yang nak tanya tu, harap bagi nama la
  senang nak jawab :)

  BalasPadam
 19. salam...

  mr adha,macam mane nak buat sy beli no pin kpli tapi dapat untuk ambilan jan 2010 bukannya untuk ambilan jun 2009...

  BalasPadam
 20. w'salam
  menurut pihak BSN, kuota untuk no. pin KPLI Jun 2009 sudah habis kerana permintaan yang di luar dugaan
  mereka terpaksa keluarkan kuota untuk Jan 2010
  namun begitu, jangan risau kerana permohonan saudara/i tidak terjejas
  masih boleh memohon seperti biasa menggunakan no. pin Jan 2010 walaupun memohon untuk ambilan Jun 2009

  BalasPadam
 21. Salam abg adha...
  Saya pun agak confuse..sbb sy juga terima no pin utk Jan 2010...
  Abg terangkan kat atas tu..no pin tu leh pakai utk ambilan jun 2009...
  maksudnye..permohonan saya ni mmg utk jun 2009 la ek?atau dia bg pilihan utk kiter pilih?

  ~Thanx~

  BalasPadam
 22. untuk intake jan 2010, bile iklan akan keluar???

  BalasPadam
 23. salam,

  sy ada pertanyaan utk en adha. if kte bli no pin intake jan 2010 untuk borg online intake jun 2009 bagaimana pula dgn borg online intake jan2010? adakah msh perlu menggunakan no pin lame(iaitu no pin intake jan 2010 yg telah dibeli untuk inatke jun ini) atau beli yg baru time iklan intake jan 2010? dan bile agak2nye iklan utk intake jan 2010 akan klua? adakah msh boleh sekira nya sy apply dua2 skali means untuk intake jun 2009 dan intake jan 2010 jika iklan dikeluarkan before jun 2009?

  tq,
  -dya-

  BalasPadam
 24. w'salam
  no. pin hanya boleh digunakan SEKALI untuk satu ambilan sahaja
  borang kali ini hanya untuk ambilan Jun 2009 sahaja
  ambilan Jan 2010 mungkin akan keluar iklan pada bulan Mei @ Jun 2009
  anda perlu beli no.pin baru untuk ambilan akan datang

  BalasPadam
 25. saya nak tanya 1 soalan,saya isi guna no pin intake jan2010 utk borang kali nie,adakah saya masih layak dapat utk intake jun 2009 ni ataupun permohonan saya ni sia2 saja?

  BalasPadam
 26. saya rasa anda masih keliru
  walaupun no. pin tu tulis Jan 2010 & borang permohonan kali ini hanya untuk ambilan Jun 2009
  ia tak menjadi masalah
  permohonan anda diterima
  untuk permohonan Intake Jan 2010, anda kena beli no. pin baru

  BalasPadam
 27. Salam..
  Saya nak minta pendapat En Adha. Saya degree dalam Ekonomi (Ekonomi Sumber Manusia). Rasanya apa subjek yg sesuai untuk utk saya apply KPLI ni.
  Terima kasih banyak2.

  BalasPadam
 28. w'salam
  saudara/i boleh apply Kemahiran Hidup
  lihat senarai kursus di atas

  BalasPadam
 29. slm en adha. sy lulusan sarjana muda kepujian dlm sains sosial (komunikasi).bg pendapat en adha, subjek ape yg paling sesuai untk apply dlm KPLI ?

  TQ :)

  BalasPadam
 30. salam en adha.sy lulusan sarjana muda dalam IT.tp sy x tau nk pilih apa utk kpli memandangkan kos IT mmg xder dlm pilihan tu..tolonglah bg cdangan..tq:)

  BalasPadam
 31. w'salam

  Sains sosial -> Kajian Sosial @ Pendidikan Khas

  Kos IT memang takde kursus yang berkaitan. Terpulang kepada saudari untuk pilih yang mana :)

  Ini ada info rasmi yang baru sy dapat. Ada sebilangan pelajar KPLI yang telah ditarik balik tawaran mereka oleh Kementerian Pelajaran kerana semasa memohon, mereka belum konvo lagi. Maknanya belum benar2 grad tapi dah memohon. Kementerian hanya menyedari perkara tersebut selepas mereka mendaftar masuk. Jadi, saya menasihatkan kepada adik2 yang baru grad tu. Sila tunggu 6 bulan - 1 tahun sebelum memohon KPLI. Anda mungkin akan melepasi exam dan temuduga dengan jayanya tapi anda akan menghadapi masalah bila mendaftar masuk nanti.

  BalasPadam
 32. semekom....saya ni ijazah pengurusan teknologi, saya xtau saya ni sesuai untuk subjek apa utk kpli ni, bleh x saudara adha tolong bg tahu apa yang sesuai utk saya, buat masa skrang saya pilih matematik,adakah ianya sesuai?

  BalasPadam
 33. Salam en adha,
  Betul ke ni alamat yg digunakan utk pos borang permohonan?
  Bahagian Pendidikan Guru
  Paras 3, Blok E13, Parcel E
  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62604 Putrajaya
  (u.p: Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar )

  Just nk comfirm kan je..
  ~thanx~

  BalasPadam
 34. w'salam
  sebenarnya pengurusan teknologi takde yang related dgn KPLI
  lebih related dgn DPLI untuk subjek2 sekolah menengah
  tapi boleh la cuba subjek Matematik atau Kemahiran Hidup

  Borang KPLI tidak perlu dihantar. Anda hanya perlu isi borang secara on-line. SAH & HANTAR. Itu saja. Sila catat tarikh2 penting untuk semakan untuk M-TEST & untuk interview. Kementerian tidak akan menghubungi anda. Anda sendiri yang perlu semak & mencetak slip exam & interview bila tiba tarikhnya. Harap maklum ye (terutama yang memohon kali pertama - anda mungkin tak biasa)

  BalasPadam
 35. salam...
  just nk tnya..antara DPLI & KPLI mn lagi better?
  dr sudut peluang & pendapatan?

  BalasPadam
 36. Salam..
  saya telah graduated pada thn lepas 2008 di USM penang. saya telah dianugerahi Izajah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian).
  Jadi, saya ingin tahu saya harus apply DPLI atau KPLI?

  DPLI dan KPLI hanya online apply sahajakah?

  selepas tamat kursus DPLI, akan dihantar menjadi guru di sekolah menengah ? KPLI akan dihantar menjadi guru di sekolah rendah sahajakah atau mengikut pilihan kami?

  terima kasih...

  BalasPadam
 37. salamx..
  x d soalan bocor ke tuk mtest/medsi nanti..sy adale gak li buku kt mph, tp x complete.kali ni dah 3 x apply..heheh..kalu ade pass2 le kat sy ye..ade sesape li buku reference yg cm ok.bgthle yer.nk g cari..

  BalasPadam
 38. Salam..
  Seperti yg en adha maklumkan di bawah ini..

  "Ini ada info rasmi yang baru sy dapat. Ada sebilangan pelajar KPLI yang telah ditarik balik tawaran mereka oleh Kementerian Pelajaran kerana semasa memohon, mereka belum konvo lagi. Maknanya belum benar2 grad tapi dah memohon. Kementerian hanya menyedari perkara tersebut selepas mereka mendaftar masuk. Jadi, saya menasihatkan kepada adik2 yang baru grad tu. Sila tunggu 6 bulan - 1 tahun sebelum memohon KPLI. Anda mungkin akan melepasi exam dan temuduga dengan jayanya tapi anda akan menghadapi masalah bila mendaftar masuk nanti."

  Betul ke?? En Adha dpt info dr mane?? Wlupun masa interview br grad xbole memohon kpli n dpli ke??
  Sy br je nk grad bln 3 ni. Adakah permohonan saya ni sia-sia saja??
  Knapa syarat2 am dan khas x ckp mcm 2..Mksudnye slps 6-12bln grad br bole memohon..Klu betul apa yg en adha beritahu..huk2.. Sy sgt sedey..=(

  BalasPadam
 39. Hi,
  Saya berumur 39tahun. Bolehkah saya mencuba untuk memohon KPLI/DPLI? Saya amat berminat dalam bidang perguruan. Lagipun saya sekarang menganggur.

  BalasPadam
 40. w'salam
  pandangan saya, KPLI ada sedikit kelebihan
  namun dalam perguruan ni, anda kena ikhlas
  tak boleh semata-mata membandingkan gaji & peluang kerjaya

  anda boleh apply KPLI & DPLI
  semua borang on-line & kena beli no. pin
  (lihat detail di atas)
  KPLI akan menjadi guru sekolah rendah manakala DPLI pula sekolah menengah.
  tak boleh membuat pilihan sendiri, semuanya terletak di atas keputusan kementerian
  anda mungkin akan di hantar ke Sabah & Sarawak

  tentang buku M-TEST & M-EDSI memang ada banyak jenis
  tapi kebanyakannya tak banyak stok
  saya sarankan anda meninjau ke semua kedai buku sebelum terlambat

  Cik Farhana -> Syarat2 Permohonan KPLI & DPLI sebelum ini (ambilan yang terdahulu) memang ada syarat kena grad setahun baru boleh apply. Saya telah tanya pihak Kementerian Pelajaran, mereka kata pada ambilan kali ini, pemohon mesti TELAH KONVO semasa membuat permohonan. Jika tidak, anda dikira TIDAK LAYAK dan jika anda berjaya dapat KPLI & DPLI sekalipun, pihak Kementerian berhak menarik tawaran pada bila2 walaupun semasa anda dah mendaftar masuk. Saya simpati kepada sesiapa yang terlibat tapi nak buat macamana, itu peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian. Mungkin silap mereka kerana tidak menyatakannya secara jelas di dalam iklan.

  BalasPadam
 41. w'salam
  pandangan saya, KPLI ada sedikit kelebihan
  namun dalam perguruan ni, anda kena ikhlas
  tak boleh semata-mata membandingkan gaji & peluang kerjaya

  anda boleh apply KPLI & DPLI
  semua borang on-line & kena beli no. pin
  (lihat detail di atas)
  KPLI akan menjadi guru sekolah rendah manakala DPLI pula sekolah menengah.
  tak boleh membuat pilihan sendiri, semuanya terletak di atas keputusan kementerian
  anda mungkin akan di hantar ke Sabah & Sarawak

  tentang buku M-TEST & M-EDSI memang ada banyak jenis
  tapi kebanyakannya tak banyak stok
  saya sarankan anda meninjau ke semua kedai buku sebelum terlambat

  Cik Farhana -> Syarat2 Permohonan KPLI & DPLI sebelum ini (ambilan yang terdahulu) memang ada syarat kena grad setahun baru boleh apply. Saya telah tanya pihak Kementerian Pelajaran, mereka kata pada ambilan kali ini, pemohon mesti TELAH KONVO semasa membuat permohonan. Jika tidak, anda dikira TIDAK LAYAK dan jika anda berjaya dapat KPLI & DPLI sekalipun, pihak Kementerian berhak menarik balik tawaran pada bila2 walaupun semasa anda dah mendaftar masuk. Saya simpati kepada sesiapa yang terlibat tapi nak buat macamana, itu peraturan yang telah dibuat oleh Kementerian. Mungkin silap mereka kerana tidak menyatakannya secara jelas di dalam iklan.

  KPLI/DPLI hanya terbuka kepada pemohon yang berumur 35 tahun ke bawah.

  BalasPadam
 42. to iera....beli buku melalui ntenet pn bole...sya dah beli pun..harga 39.90..pas bankin nti dia kirim melalui mail kita...kat situ ada contoh2 tuk mtest kpli n dpli...juga panduan2 tuk intbiu

  BalasPadam
 43. Terima kasih Aisah
  tak nak bagitau ke url website untuk beli buku melalui internet tu?
  ramai yang nak beli ni :)
  untuk makluman, buku2 M-TEST juga boleh diperolehi di kedai2 buku

  BalasPadam
 44. Salam jumaat mr. adha..sya ada sedikit keraguan, saya graduan jurusan perancang bandar dan desa. Apakah subjek pilihan yang sesuai dgn jurusan saya?

  BalasPadam
 45. SY JURUSAN BACHELOR OF MANAGEMENT?
  KURSUS PEMULIHAN SESUAI TK SY AMBIL?
  IJAZAH UMUM TU APA MAKSUDNYA.TLG EXPLAIN?PLS EN ADHA..

  BalasPadam
 46. W'salam
  bila ada keraguan macam itu, maksudnya jurusan saudari tiada dalam senarai
  tapi boleh pilih mana2 kursus yang agak hampir dgn ijazah saudari seperti Sains, Matematik atau Kajian Sosial

  Bachelor of Management boleh pilih Kemahiran Hidup
  Ijazah umum tu maksudnya adalah sebarang bidang pengajian

  BalasPadam
 47. salam en.adha...sy berminat tuk mnjd pengajar...curently im still studying at uitm kelantan, final year in bachelor in accounting...insyaAllah bulan 6 sy akn grad n sy kena tgu 6bln lg lps itu tuk betul2 dpt skrol...adakah sy hnye akn boleh apply kpli nie slps dpt skrol n kalau betul, bile tarikh yg sesuai yg perlu sy stat buat permohonan??

  trima ksh...

  BalasPadam
 48. w'salam
  ya, selepas konvo baru boleh apply KPLI / DPLI
  jika saudara/i konvo bulan 6 & jika iklan KPLI Ambilan Jan 2010 keluar pada bulan 6, boleh la apply
  namun jika saudara/i konvo bulan 7, dikira tak layak

  sebelum ini, peraturan lebih ketat dikenakan iaitu hanya calon yang konvo melebihi setahun sahaja boleh memohon
  tapi pada tahun 2009 ini, peraturan tersebut telah ditukar kepada mereka yang telah konvo pada masa iklan dikeluarkan boleh memohon.

  BalasPadam
 49. as'kum en adha...
  sy dlm bidang pengurusan dan memilih opsyen pemulihan memandangkan syarat kelayakan termasuk ijazah umum.opsyen pemulihan sesuai related x dgn bidang pengurusan?saya berminat dgn opsyen pemulihan..tlg bg cadangan yg paling sesuai....

  BalasPadam
 50. w'salam
  rasanya tiada masalah jika saudara/i berminat

  BalasPadam
 51. sya jurusan dalam bidang ukur bangunan, sesesuai x saya pilih kh

  BalasPadam
 52. dengar kata kpli june will posting to kawasan pedalaman after finish the course...izzit true?

  BalasPadam
 53. sebelum ini pun, lepasan KPLI biasanya akan dihantar ke pedalaman
  terutama Sabah & Sarawak
  bila anda memohon KPLI ni, bersedialah untuk dihantar ke mana sahaja

  BalasPadam
 54. berapa lama-kah yang perlu saya berkhidmat kepada jabatan pendidikan atau terikat kepada syarat kursus jika saya dibawah kursus kpli atau dpli.

  BalasPadam
 55. maaf, saya tak tahu kontrak tu berapa lama
  ada sesiapa yang tahu?
  tapi kenapa ye saudara tanya?
  bukankah mintak KPLI @ DPLI ni kerana nak keje kerajaan?

  BalasPadam
 56. mungkin disebabkan hati belum tetap. Keadaan ini menjadikan saya ragu-ragu terhadap meminta menjadi cikgu.

  BalasPadam
 57. jangan hanya nak keja kerajaan kita berlumba-lumba nak jadik cikgu sedangkan kita sedar yg diri kita tak ada walau sekelumit pun minat..kesiankan sikit anak bangsa kita yg bakal kita ajar nanti...

  BalasPadam
 58. setuju dgn saudari P-Ja
  janganlah memohon KPLI & DPLI semata-mata nak kejar kerja kerajaan
  ini kerana kursus KPLI cukup mencabar
  anda akan sibuk dengan tugasan
  dengan elaun yang cukup2 makan
  tu belum kira penempatan di sekolah
  anda mungkin akan ditempatkan di pedalaman yang jauh dari bandar
  hanya yang benar2 tabah & ikhlas sahaja yang akan dapat menghadapinya jadi, betulkan niat anda:)

  BalasPadam
 59. bila lg pengambilan kpli.........

  BalasPadam
 60. salam..setuju ngn P-ja...
  ramai kwn2 sy apply kpli or dpli hanya krn nak dapat keja tetap..bila dah dapat selalu bgtau itu adalah pilihan terakhir...happy coz ramai kwn sekuliah dah dpt kpli dan dpli..tp sy belum ada rezeki lagi...sy minat sngat bidang perguruan dan ini adalah pilihan pertama yg sy isi dlm upu..tp takde rezeki...sy akan terus mencuba.....

  BalasPadam
 61. salam,saya dah 5thn mencuba kpli nie....namun bukan reski kot tak dapat jer...takat panggil m-test jer....thn nie minta gak alhamdullillah panggil tok m-test...tapi takut kecewa lagi seperti tahun2 yang lepas....mcmner ar....thn nie saya try ambil BI lak.....
  saya sekarang bekerja dengan kerajaan tp guna diploma jer so minat saya mmg dari dulu nak jd cikgu or pensyarah tp tah ler mcm xder harapan jer,thn nie ramai giler ambil kpli....mcner ar....

  BalasPadam
 62. W'salam
  next intake Jan 2010
  iklan mungkin bulan April @ Mei

  kepada saudara/i yang berminat untuk jadi cikgu
  jangan putus asa
  sentiasa mohon sampai umur 35 tahun
  Allah tak akan menzalimi hambaNya
  satu hari, anda pasti berjaya juga

  selain doa, usaha juga perlu
  beli buku2 MTEST & eKPLI yang ada di pasaran & internet
  banyak ilmu dalam tu

  semoga berjaya :)

  BalasPadam
 63. salam encik,
  saya ingin bertanya, benarkah calon yang melanggar etika pemakaian semasa ujian mttest, kertas ujian tidak akan disemak. sejauh manakah kebenaran itu?

  terima ksih

  BalasPadam
 64. salam, saya telah 4 kali mengambil test kpli dan 2 dpli, namun tak pernah berjaya ke eringkat temuduga?ada ka apa@ tip encik?sa minat sangat nak menjadi cikgu.dahulu pnah menjadi pensyarah kontrak n sementara.dari situ minat sa timbul.

  BalasPadam
 65. salam encik,
  dah 5kali try kpli tp still xdapat...dr umur 23thn smpai lani dah 28thn...tips semua dah ikut, buku semua dah beli still mcm tu gak...org kata salah pilih course la course tu dah ramai la...mcm2 ar....so tiap tahun saya minta lain2 opsyen...saya dlu ambil BCA corporate admin(hons) lani try ambil BI lak....blah mamu saya n mami saya semua pensyarah,guru besar,malah kakak saya pon cikgu...
  dlu saya pernah buat cikgu tuisyen...
  mmg minat sgt nak jd cikgu nie...tp mcner nie.....saya kecewa gak takat pi test jer....tp tak pernah berpeluang di temuduga....
  memanglah sya dah keje skarang tp tiap thn saya dok try n try....tp sampai bla yer....tak kan dah tua baru nak dapat....
  sedih ar.....tolong la....kalo kali nie pon xdapat kena la minta tok intake 2010 lak
  em....nak tanya la betoi ker kalo nak masuk kpli tak boleh mengandung....kalo mengandung terus reject ker??????
  tp kalo time join kpli terpregnant bole tak?
  kompuis nie....bantu la saya...
  -izlin-

  BalasPadam
 66. w'salam

  saya simpati dengan saudari yang benar2 berminat menjadi guru KPLI
  bukannya masalah salah pilih kursus tetapi exam MTEST KPLI sememangnya mencabar & susah untuk lulus
  selain kecekapan menjawab, ia juga bergantung kepada nasib seseorang calon
  ada calon yang saya kenali yang tak berapa minat jadi cikgu tapi bila memohon kali pertama, terus dapat

  sepanjang kursus memang tak boleh mengandung
  peraturan tu ada sebabnya
  ini kerana aktiviti2 semasa KPLI ada melibatkan aktiviti lasak
  jadi macamana kalau nak join aktiviti tu kalau mengandung??
  setahun je, lepas tu nak mengandung, mengandung la tiap2 tahun pun takpe =)

  BalasPadam
 67. hye mr adha..Saye fasha..saya bru je amik MTEST 28mac09 lepas..
  masa saya baca blog ni..saya bru tahu yang selepas knvo bru boleh apply kpli.
  for ur info, saya akn knvo awal bulan Jun.So, macammane? maknanye saya kene apply untuk intake Jan 2010 ke?kite kene bawak skrol mase interbiu ke, mase daftar di IPG?thanks mr adha!!

  BalasPadam
 68. salam..en. adha,saya nk tanya..selalunya bakal2 guru yg mntk kpli neh akan dihantar ke ipg mana ye?mengikut alamat rumah (ipg yang berhampiran/sama negeri) atau dihantar berjauhan dr rumah (cthnye bakal guru dr kedah dihantar berkursus di ipg selatan/tengah e.g johor/kl)?

  BalasPadam
 69. W'salam.

  Ya, selepas konvo, baru boleh apply. Kena bawa skrol (ijazah sebenar) semasa interview & mendaftar di IPG. Ada kes di mana calon yang belum grad, dihalau semasa interview sebab belum grad.

  soal penempatan IPG
  tak tentu jugak
  ada calon yang dapat IPG dekat dengan negeri asal
  ada yang dapat jauh
  tiada kriteria khusus soal penempatan

  BalasPadam
 70. slm.. klu boleh mr.adha bantu saya.. saya nk tau kt mana sy boleh tgk hitam putih yang mengatakan pemohon hendaklah sudah konvo sewaktu membuat permohonan kpli n dpli... konfius sgtla.. coz dlu kata leh pohon walaupn x konvo lg asalkan dh konvo n ada skrol time g interview.... skrg ni lain cerita pula.. hmm.. napa ek syarat-syarat nmpk x jelas... so sy nk sgt tau ktna sy leh dpt info yang leh meyakinkan saya berkenaan syarat-syarat kpli n dpli ni...
  tq byk2..

  BalasPadam
 71. w'salam
  jika ada sebarang kemusykilan
  boleh menghubungi terus Kementerian Pelajaran
  03-88846000

  BalasPadam
 72. salam...

  sy graduate cos tourism management...agak2 apa bidang yg sesuai untuk kpli sy...

  tq...

  BalasPadam
 73. salam en adha

  ms jwb mtest 29 mac 09,ada org yg jg test tu bg tao yg kpli intake jun ni byk ambk calon sabah n swak..is it true?

  BalasPadam
 74. 24/4 br keluar result untuk yg amik mtest 28hb hari tuh....

  BalasPadam
 75. result panggilan temuduga ambilan jun tak kuar g pun... bila nak kuar ni.. tersiksa dalm penantian dah ni

  BalasPadam
 76. jika ter'miss' panggilan temu duga kali ini, adakah kita akan disenarai hitamkan di masa depan?
  TQ..

  BalasPadam
 77. nak tanya pendapat all ye ciri2 pengambilan kpli ni adakah effect kpd faktor jantina dan sesuatu bangsa tak?

  sebab saya pernah dengar sekarang guru lelaki dan cina masih kekurangan.

  betul tak?

  BalasPadam
 78. sy mnt nak jd guru n nak cuba apply utk intake jan 2010.so nak tanya, klu amik course komunikasi, bidang ape yg sesuai?masalah pembelajaran bley x?

  BalasPadam
 79. bro adha..nak tnya ckit.. Bila lagi iklan untuk dpli or kpli klua.. satu lg, pentadbiran perniagaan sesuai ker apply masalah pembelajaran?? thanks

  BalasPadam
 80. salam..saya sekarang ni bekerja di sekolah rendah dalam pendidikan khas sebagai staf sokongan iaitu pembantu pengurusan murid. Dalam masa yang sama saya ambil PJJ dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan). Persoalannya selepas pengajian saya hendak bekerja sebagai guru. Bolehkah saya memohon melalui online untuk KPLI dan DPLI ataupun secara manual melalui ketua jabatan?

  BalasPadam
 81. salam...saya nak tanya..bila kpli ambilan januari 2010 nak dibuka???:-)

  BalasPadam
 82. salam..sy Ana...sy dijangka grads dan mendapat ijazah pada pertengahan atau hujung Mac 2010 nt.jika tahun 2009 ni ujian Mtest tu dijalankan pada hujung Mac, so besar kemungkinan semasa saya menjawap Mtest 2010 nt, beberapa hari selepas Mtest itu,saya akan mendapat ijazah.persoalan:-layakkah saya ditawarkan interview (memandangkan saya menunggu beberapa hari sahaja lagi untuk mendapatkan scrol ijazah)andai kata saya lulus Mtest...harap tolong reply post saya...dan emailkan kepada far_teroterobozue@yahoo.com
  terima kasih

  BalasPadam
 83. salam, en. adha.saya nak tanya.permohonan kpli untuk ambilan januari 2010 dah tutup ke?saya tak dapat ape2 info la pasal januari 2010 intake ni.

  BalasPadam
 84. kpli 2010 bole nk kuar??

  BalasPadam
 85. kpli 2010 bile nk kuar?

  BalasPadam
 86. salam sejahtera,sia akan konvo pada oktober ni dan ingin tanya encik blh ka sia apply utk kpli intake jan 2010?sia dengar bhw ambilan kpli telah ditutup..betulkah berita ni ataupun hanya khabar angin ja?harap blh dpt jwp dari encik...sekian, terima kasih..

  BalasPadam
 87. KPLI Intake Jan 2010 belum tahu lagi bila keluar iklan
  syaratnya mudah
  semasa temuduga, mesti dah ada skrol (kena bawak skrol)
  jadi, anda dah boleh agak samaada anda layak memohon atau tidak =)

  BalasPadam
 88. haha...kalo gitu sia blhla apply utk intake jan 2010...hehe..hari tu intake june sia ada gi interview..tp malangnya tak dapt msk sbb blum ada skrol..haiii..sedihnya hari tu..lepas tu ada khabar angin ckp tak da intake lagi utk kpli..dengar tu sia lagi sedih...tp skg ok da..sbb dah tahu masih ada intake utk jan 2010 kan..hehe...thanks ya encik..i'm siew yee frm sabah.. :P

  BalasPadam
 89. SALAM. KPLI TAK DIMANSUHKAN EK...BOLEH TAK INFORM KAT EMAIL BILE BORANG AMBILAN 2010 DAH KUAR? sakura_ilz@yahoo.com
  saya convo august nih...

  BalasPadam
 90. sy merupakan salah seorang graduan KPLI tahun lepas. mmg betul kursus KPLI amat mencabar. tiada istilah untuk berehat. kelas dari pagi sampai ke petang. assigment mmg banyak. teringat masa mula2 masuk dalam kelas , lecturer sudah bagi assigment. mmg KPLI penat. so sape2 yang nak mohon KPLI biarlah yang betul2 minat.

  BalasPadam
 91. saya merupakan bekas guru kpli julai 2007..dan dilantik menjadi guru data di sekolah. berdasarkan maklumat, bermula tahun 2010 pengambilan kpli akan dikurangkan secara berperingkat2..kalau x silap, last intake kpli 2012 @ 2013..so masih ada peluang lagi untuk memohon

  BalasPadam
 92. Salam En. Adha,

  Sy nak tanya KPLI/DPLI for intake Jan 2010 bila akn keluar? sy betul2 berminat nk jd cikgu since jd cikgu tuisyen.

  BalasPadam
 93. salam..
  Kalau ada makluman untuk KPLI ambilan Januari 2010 boleh tak hantarkan ke email ini fiz5689@gmail.com...jika ada apa berkenaan dengan apaapa jua maklumat hantarkan juga pada email ini...terima kasih atas segala makluman...

  BalasPadam
 94. selamat sejatera En. Adha,

  saya merupakan serorang graduan 2008, saya ingin memohon KPLI/DPLI, bolehkah saya memohon untuk pengambilan intake januari 2010 atau terpaksa menunggu intake lain lagi. sebab saya memang berminat untuk menjadi seorang cikgu.

  betulkah selepas lulus KPLI/DPLI tidak boleh memilih tempat mangajar? sebab saya sudah berkhawin dan ingin mengajar di sekolah berdekatan.jika boleh en. bolehkah memberitahu maklumat yang lanjut tentang KPLI intake jan 2010 ini ke email cyan0707@live.com.my....sekian terima kasih kerana setia membantu.

  BalasPadam
 95. hurmmm...saya pn antara org2 yg asyik tertanya2,bila borang kpli ambilan jan2010 akan keluar?? lepas baca komen2 ni,rasanya tak kuar lg kot..harap tak terlepas la cz sblm ni asyik terlepas ja.huhu..bleh tak encik adha emelkan kat saya jikalau ada info pasal kpli ambilan jan2010 at datinhajar@gmail.com.. terima kasih

  BalasPadam
 96. Makluman: Kursus Perguruan Lepas Ijazah Ambilan 2010 Tidak Diiklankan
  Makluman: Pengambilan Calon Guru Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-SR) Mode Sepenuh Masa bagi ambilan Januari 2010 adalah tidak diiklankan. Pemilihan calon guru adalah berdasarkan calon simpanan yang memohon bagi KPLI-SR Ambilan Khas Jun 2009.

  Sekian.

  Bahagian Pendidikan Guru


  morning encik, sia siew yee.....sia ingin tanya ttg kpli ambilan january 2010..hari tu sia ada gi interview utk ambilan bulan jun dan disebabkan sia masi blum dpt skroll jd direject...skg sia masih ada peluang utk join ambilan kali ni tak...dan kena ambi exam n interview sekali lg atau tidak...maklumat yg ada skg tak lengkap jd kami risau sangat...harap2 encik dpt memberitahu sedikit sebanyak maklumat yg terkini..sekian,terima kasih...

  BalasPadam
 97. assalamualaikum en adha...

  saya sbnrnya ada sedikit kemusykilan tntg KPLI-SR ambilan 2010.saya harap sedikit sebanyak boleh membantu saya..
  Actually, saya ada apply KPLI ambilan jun 2009 yang lalu.tetapi hanya dipanggil untuk Mtest dan tidank dipanggil untuk temuduga.persoalan saya, adakah calon simpanan yang dimaksudkan untuk KPLI-SR ambilan 2010 kali ini merupakan calon yang memohon pada jun yang lepas?ATAU hanya calon yang dipanggil temuduga sahaja pada ambilan jun yang lepas?ATAU ada permohonan baru atau yang lain?
  saya amat berharap kerjasama daripada pihak tuan.ini merupakan kali ke3 permohonan KPLI saya...so, saya sgt berharap akan berjaya kerana minat yang mendalam...skrg pun saya sedang mengajar sbagai GSTT.
  terima kasih atas kerjasama...

  suziana minhat (suzies_fst@yahoo.com)

  BalasPadam
 98. waalaikumsalam
  calon simpanan ialah calon yang telah berjaya di dalam temuduga tetapi tidak mendapat tempat atau tidak ditawarkan ke KPLI Jun 2009.

  tak semua yang ditemuduga dikategori sebagai calon simpanan.

  saudari mengatakan yang saudari tidak dipanggil temuduga. bermakna, saudari bukanlah calon simpanan yang dimaksudkan.

  Ambilan Jan 2010 tiada iklan permohonan baru. Calon untuk temuduga hanya daripada senarai calon simpanan yang telah ditemuduga KPLI Jun 2009.

  Harap faham penjelasan tersebut :)

  BalasPadam
 99. kpli sahaja ke yg x diiklankan tu... kpli jqaf camane pulak....

  BalasPadam
 100. saya antara yang telah dipanggil utk temuduga kpli ambilan jan 2010..saya tak dpt temuduga utk sesi jun 2009..jadi calon simpanan tak semestinya yg penah hadiri temuduga sblm ni..sape2 yg dpt sms dari KPM tu maknaya dia dapat la..

  BalasPadam
 101. tahniah kepada yang berjaya dipanggil temuduga kpli_sr 2010. Semoga kalian berjaya...

  BalasPadam
 102. Salam En.adha...
  pe kabar...?
  Sy pnh mengikuti blog ini utk menanyakan tentang medsi...
  hmm..sy gagal medsi buat kali ke2..
  tp xpe sy tetap xptus asa...
  sy akan cube lg thn 2010..
  sy nk tnye...en.adha tahu x dimana sy boleh dptkn buku panduan medsi??
  sy tahu ade oxford utk medsi.. dh cari di kedai msih x jumpe...kalau en.adha tahu silalah beritahu sy yea.

  BalasPadam
 103. hello mr.adha..sya Jes from sabah..bleh ke beli no-pin skrg if intake adalah utk ambilan mei@jun 2010???

  kelulusan sya ialah dlm jurusan Sains Marin...subjek apa yg sesuai dgn kelayakan sya?....tq

  BalasPadam
 104. sy pun tak pasti buku oxford utk medsi kat mana ada jual

  no. pin KPLI hanya boleh beli bila iklan KPLI keluar

  kos sains, semestinya jadi cikgu sains :)

  BalasPadam
 105. selepas ambilan Jan 2010 ni tiada lagi ke Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Ambilan 2010?

  BalasPadam
 106. salam En Adha,

  sya mmg minat nk jd cikgu ni .da bertahun sye mohon,cuma menduduki exam xpernah berjaya smp ke temuduga pun..dari umur 23-28 skrg ni..msh xberjaya.sye memiliki Ijazah pengurusan perniagaan(kewangan).apakah kusus sesuai yg perlu sye pilih..sblm ni sye tlh memilih kemahiran hidup,pra sekolah serta pemulihan..tp xbrjaya.agk kecewa kerana benar2 berminat..setiap kali exam tgu result dukacita yg dimaklumkan..sedangkan ade yg xmiant sekali mohon trus dpt.ape la nasib..wujudkah prtolongan org dlm dlm pemilihan guru kpli &dpli ini.sila jelaskn..

  BalasPadam
 107. Salam Encik..
  COURSE ARCHITECTURE MAJORING IN QUANTITY SURVEYOR, BIDANG APA YG SESWAI YE...TQ

  BalasPadam
 108. Assalamu'alaikum.. salam cik adha saya pertama kali memohon kpli untuk pengambilan jun 2010, permohonan saya dah diproses tapi tak ada panggilan untuk menduduki ujian Mtest, agaknya apa kesilapan yang telah saya buat ye? dalam resit bank bayaran disana tertulis untuk permohonan jan 2011, adakah itu puncanya saya tak dipanggil ujian mtest untuk pengambilan jun2010? dan resit yang ada masih berlakukah? dan perlukah saya memohon kembali jika kpli dibuka lagi dengan menggunakan nombor yang sama>?...... mohon jawapan encik.. wassalam\

  BalasPadam
 109. makasih ya buat infonya :)
  semoga bisa membantu yang lain

  BalasPadam
 110. Askum..saya tgk ramai yg konfius dgn kpli n dpli ni.Mcm2 pandangan.From my experience..1st MTEST-kalo mik kpli mmg kene study.N i rasa ramai yg mik remeh bhgn insak.Bhgn tu pon mmg kene study sbb kdg2 ada bende x ble pk scr logik jer.My pengalaman-mik m-test kali kedua dpt intvw.I applied B.I n dpt la B.I.Untuk yg nk mik B.I...make sure u btl2 ok in B.I including conversing in B.I. I went 4 d interview n mmg semua hebat2 b.i.Kalo saje2 nk mik B.I tp x pandai B.I mmg padahla.Ada 3 stages masa intvw utk sape2 yg mik bahasa:1-essay writing(ujian),2-group intvw n 3-individual intvw.But my advice..b4 d intvw-do some research about d current issues in education..or tanya org2 yg pnah mgajar..gud luck every1:)

  BalasPadam
 111. SALAM EN,ADHA....SAYA SEDANG MENUNGGU KEPUTUSAN TEMUDUGA DPLI.TAPI TIBA2 HARAPAN MACAM TIPIS JEK MEMANDANGKAN HANYA CALON YG DAH KONVO JEK AKAN DIPERTIMBANGKAN.SAYA GRAD DARI UIA..TAMAT BELAJAR NOVEMBER 2009.TAPI UIA NI MMG LAA KONVO NYA LAMBAT SIKIT..BULAN OKTOBER 2010.BAYANGKAN BERAPA BYAK PELUANG SAYA TERLEPAS HYA KERANA SAYA TAKDAK SCROLL DAN HYA AKAN DAPAT SCROLL SELEPAS SETAHON TAMAT BLAJAR??.SAYA BOLEH JEK APPLY SCROLL DAN TAK KONVO ASALKAN SAYA DAPAT REALISASIKAN CITA2 UNTUK JADI CIKGU...SAYA RASA SGT SEDIH KALAU TAK DPT DPLI NEH SBB SAYA DAH PERGI INTERVIEW...BOLEH KE SAYA BUAT RAYUAN JIKA SAYA GAGAL??BAGAIMANA CARANYA???

  BalasPadam
 112. thanks untuk infonya.. byk memabntu utk mereka yg ingin mengetahuinya..

  BalasPadam
 113. Salam saya nak tanya...saya lepasan ijazah dalam jurusan e-commerce...saya nak tau bahagian mana yg perlu sy mohon....terima kasih...

  BalasPadam
 114. salam en. Adha,
  Saya Liza dari Lumut, Perak. saya graduan lepasan universiti dlm ijazah kej elektrik dan elektronik (kuasa). saya berminat untuk mengajar subjek sains dan matematik.masih ada pengambilan KPLI untuk 2013 x?

  BalasPadam
 115. hafizah>> KPLI dah dimansuhkan ke?? kalau ijazah rekabentuk industri boleh mohon pendidikan kemahiran hidup x?

  BalasPadam
 116. Saya,Grace Aaron.apa bidang yang sesuai kalau ambik kos Human Resource Development? takut tersalah apply bidang x kena pulak..sy berminat ajar PJ,Sains dan Pend. Seni..tq ya :)

  BalasPadam
 117. oh ya,sy ada sorg kawan lulusan dip saja.dia dapat apply DPLI x? DPLI hanya terbuka tuk lulusan ijazah shaja ke? ada cadangan lain? kawan sy sgt berminat dlm bidang perguruan tp apa boleh buat,slalu jak x kena.result dia lg bgus tp time apply mktab dulu dia x berjaya,malah kwn dia yg 'spoil' dr dia yg dapat.xtau mana silap dsini.-Grace Aaron-

  BalasPadam
 118. bila lagi pengambilan KPLI seterusnya selepas jun 2012 hari tu?

  BalasPadam
 119. Nurul Ain bt Rani
  Assalamualaikum EN Adha...
  tak ada ke intake 2013 untuk kpli or dpli
  saya harap masih ada lagi...sudah banyak kali saya apply tapi gagal...mohon pada encik untuk memaklumkan pada sya (ini alamat email saya:nurulainrani@ymail.com)kiranya dpli or kpli keluar lagi dan saya berharap saya berjaya kali ini...

  BalasPadam
 120. hello fren,,,,i hv 1 question,is it the kplia still in working...coz some my fren told tht the kplia stop dy...no more tht is why asking....

  BalasPadam

Sila nyatakan NAMA PENUH anda apabila memberikan komen atau pertanyaan. Setiap komen akan ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Komen yang tiada nama akan dipadamkan. Terima Kasih.

BLOG LAIN TERKINI

Copyright © 2008 - MY ADHA. All Rights Reserved. Theme by CB Design